0 برگه مقایسه

مسترکاردان مسترکاردان New Layer شبکه سراسری خدمات خودرویی در ایران Autozone هوشمندانه انتخاب می کنید Autozone

مسترکاردان: شبکه سراسری خدمات خودرویی و موتوری, آگهی رایگان خودرو, اطلاعات خودرویی, تست و بررسی خودروهای داخلی و خارجی, کارشناسی انواع خودرو

mrcadans-cars

شبکه سراسری خدمات خودرویی

در کمتر از 5 دقیقه به تمام خدمات خودرویی دسترسی خواهید داشت

آگهی رایگان

اتاق خبر

آخرین اخبار خودرو را از اتاق خبر مستر کاردان بشنوید
بازدید هیات بازرسی مشترک دادستانی کل و سازمان بازرسی از پارکینگ خودروهای سایپا

بازدید هیات بازرسی مشترک دادستانی کل و سازمان بازرسی از پارکینگ خودروهای سایپا

به منظور صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق مردم، هیات بازرسی مشترک دادستانی کل و سازمان بازرسی کل کشور تشکیل و به صورت سرزده از ۴ پارکینگ نگهداشت خودروهای تولیدی گروه های خودروسازی سایپا و پارس خودرو بازدید به عمل آمد.
در حال بارگذاری