نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس  گفت: با تایید طرح ساماندهی خودرو از سوی شورای نگهبان، واردات خودرو به صورت محدود آزاد می‌شود.

مسترکاردان-تصویب آزادسازی واردات خودرو به صورت محدود

سید جواد حسینی کیا: نمایندگان امروز ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو را به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاح کردند.
وی افزود: با این اصلاح و در صورت تایید از سوی شورای نگهبان، واردات خودرو به میزان مورد تعیین از سوی شورای رقابت، به صورت محدود آزاد خواهد شد.