مسترکاردان-ورود 2 سرمایه گذار جدید به بازار ایران

وزیر صمت با تاکید بر اینکه واردات خودرو باید آزاد شود، گفت: به زودی شاهد فعالیت دو مجموعه سرمایه گذار بزرگ از بخش خصوصی در حوزه خودرو خواهیم بود.

علیرضا رزم حسینی افزود: در حال انعقاد قرارداد با دو شرکت بزرگ که علاقه‌مند هستند در ایران کار کنند هستیم، تا رقیب ایران خودرو و سایپا شوند.