در این بخشنامه ها شرایط فروش خودروهای جک J4، S3، S5 و K7  ارائه شده است

مسترکاردان-فروش_ويژه_نيمه_دوم_تير_ماه_-_خودروي_JAC_S5_-_1500AT
مسترکاردان-فروش_ويژه_نيمه_دوم_تير_ماه_-_خودروي_KMC_K7