فضل اله اکبری معاون فنی عملیاتی منطقه فارس: با بهره برداری از این جایگاه شماره جایگاه‌های سی ان جی  استان به ۱۳۰ باب رسید وامکان سوختگیری برای صد و ۵۰ هزار خودرو در روز فراهم گردیده است.
معاون فنی عملیاتی منطقه سهم گاز سی ان جی در سبد سوخت فارس در بخش حمل ونقل را ۲۵ درصد اعلام کرد و افزود، این جایگاه با سرمایه گذاری بخش خصوصی با چهار دیسپنسر، هشت نازل مورد بهره برداری قرار گرفته و زمینه اشتغال ده نفر نیز فراهم شده است.
ایشان مصرف روزانه گاز سی ان جی در استان را یک میلیون و ۴۰۰ هزار متر مکعب بیان و اظهار کرد، با بهره برداری از این جایگاه، تعداد تعداد دسپنسر‌ها ونازل‌های فعال در سطح استان به ترتیب ۳۹۹ و ۷۹۰ افزایش پیدا کرده است.
اکبری سهم فارس از تعداد کل جایگاه‌های سوخت سی ان جی کشور را ۵/۵ درصد بیان کرد و گفت: در سه ماهه اول سال جاری بیش از ۱۲۶ میلیون مترمکعب گاز سی ان جی در استان مصرف شده که منجر به صرفه جوی همین میزان درمصرف بنزین گردیده است.
این مقام مسئول اجرای دو طرح ملی (مدیریت مصرف سوخت وطرح رایگان دوگانه سوز کردن خودرو‌های عمومی)، پایش وکنترل دوره‌ای جایگاه‌ها، تغییر الگوی مصرف، توسعه کمی وکیفی جایگاه‌ها، فراهم نمودن شرایط برای جذب سرمایه گذار واستفاده توان بخش خصوصی برای احداث جایگاه‌های سی ان جی را از جمله عوامل مهم در افزایش مصرف سی ان جی در استان برشمرد.

مسترکاردان-راه اندازی جایگاه CNG در شیراز