مسترکاردان-ساعت طح ترافیک تهران

سید مناف هاشمی: با توجه به تغییر ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی و با هماهنگی شورای عالی ترافیک از شنبه ۱۹ تیر ساعت اجرای طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا تغییر می‌کند.

ساعت طرح از ۸ و ۳۰ دقیقه صبح آغاز و تا ۱۶ ادامه دارد، جهت سهولت در تردد شهروندان آغاز اجرای طرح ترافیک از شنبه ۸:۳۰ صبح و ساعت ۱۳ خروج یکبار خودرو‌ها از طرح رایگان و آزاد خواهد بود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اضافه کرد: تردد خودرو‌های ساکنان محدوده طرح ترافیک برای یکبار ورود به محدوده طرح از ساعت ۱۳ آزاد خواهد بود و تردد آن‌ها جهت بازگشت رایگان است.

ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی با تصمیم استانداری تهران از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ ظهر تغییر کرده است.