جزئیات پیوست فیلتر تصویر هیچکدام مسترکاردان-مشخصات-گیربکس-جدید-۶-سرعته-دستی-ایران-خودرو

شرکت ایران خودرو برای آسایش و رفاه بیشتر علاقمندان و دوست داران خودرو، اقدام به طراحی و تولید گیربکس ۶ سرعته دستی نموده است.

در همین راستا شرکت ایران خودرو قصد دارد، محصولات آتی خود را (رانا پلاس، 207، دنا پـلاس دسـتی و …) بـا گیربکس ۶ سرعته دستی به بازار عرضه نماید .

دنده ششم در گیربکس جدید ایران خودرو وظیفه پایین نگه داشتن دور موتور را بـر عهـده دارد کـه متعاقب آن موجب کاهش مصرف سوخت و کاهش فشار روی موتور در دورهای بالا می­شود.

خودرو در هر دنده اقدام به شتاب­گیری مجدد می کند و هر چه بازه این دنده طـولانی تـر باشـد شـتاب­گیـری تـا رسیدن به سرعت­های بالا بیشتر طول خواهد کشید اما در خودروهـایی بـا موتورهـای سـبک و کـم حجـم، ماننـد محصولات ایران خودرو این شتابگیری با تعداد دنـده بیشـتر افـزایش خواهـد داشـت و راننـده از دنـده ۱ تـا ۶، شتابگیری سریعتری را تجربه خواهدکرد لذا خودرو در مسیرهای شهری هم پویاتر خواهد شد.

این گیربکس از مکانیزم تعویض دنده کابلی و مکـانیزم بیاژآمونـت (میـزان صـدا) بهـره می­بـرد کـه همانند گیربکس­های روز دنیا با هدف کاهش نویز انتقالی به کابین خودرو و لرزش دسته دنده و کـاهش احتمـال خـروج دنده به کار گرفته شده است.

از جمله تغییراتی که در اجزای داخلی گیربکس انجام شده است می­توان به تغییرات در شفت­های ورودی و خروجی، پوسته گیربکس، مجموعه تعویض و انتخاب دنده، ماهک­های آلومینیومی یا فولادی به جای برنجی، تغییرات در دسته دنده جهت جا رفتن دنده عقب، مسیرهای روغن رسانی و سینکرونایزرها (سامانه هماهنگ کننده) اشاره کرد. از دیگر مزایای این گیربکس می­توان به این موضوع اشاره نمود که مصرف سوخت خودرو در سرعت ۱۲۰ کیلومتر به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.